Erau doi ciobani ardeleni

Erau doi ciobani ardeleni, si fiecare pashte turma lui pe 2 dealuri care erau despartite de un drum national.
La un moment dat vine un TIR si loveste cea mai frumoasa oaie a unuia dintre ei. Urmeaza urmatorul dialog:
Vasile:
-Ionie, vazut-ai magaoaia haia mare care o trecut?
Ion:
– Vazut maa!
Vasile: –
Ai vazut ca t-o calcat shea mai mandra mioara maa?
Ion:
– Vazut maa!
Vasile:
-Sii, shee simtasti maa?
Ion:
-Imi repugna!